Walne zebranie członków stowarzyszenia Impresja

ZAWIADOMIENIE O WALNYM SPRAWOZDAWCZYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Wszechstronny Rozwój Kulturalny, Artystyczny i Sportowy Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Impresja” w Kłodawie zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia 7 maja 2024r. (wtorek) w Kłodawie w Studio Szkoły Tańca i Fitnessu Gama Dance Studio o godzinie 19.00.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 07.05.2024r.

1. Rozpoczęcie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

3. Sprawdzenie kworum.

4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

5. Wybór Sekretarza Zebrania.

 

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2023r.

2. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.

 

(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

1. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.

Obecność OBOWIĄZKOWA!!!