Walne zebranie członków stowarzyszenia Impresja

ZAWIADOMIENIE

O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Wszechstronny Rozwój Kulturalny, Artystyczny i Sportowy Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Impresja” w Kłodawie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia dnia 1 września 2023r. (piątek) w Kłodawie w Studio Szkoły Tańca i Fitnessu Gama Dance Studio o godzinie 19.45.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 01.09.2023r.

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

3. Sprawdzenie kworum.

4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

5. Wybór Sekretarza Zebrania.

(CZĘŚĆ WYBORCZA)

(CZĘŚĆ WYBORCZA)

1. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

a. zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,

b. zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,

c. głosowanie jawne nad wyborem Komisji Rewizyjnej,

d. ogłoszenie wyników wyborów.

 

1. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia

a. zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,

b. zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,

c. głosowanie jawne nad wyborem Członków Zarządu,

d. ogłoszenie wyników wyborów. 

(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

1. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.