Walne zebranie członków stowarzyszenia Impresia.

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kulturalny, Artystyczny i Sportowy Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Impresja” w Kłodawie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zebranie odbędzie się dnia 15 lutego 2022r. (wtorek) w GOK-u o godzinie 17.30.
Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15.02.2022r.
 

1. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
3. Sprawdzenie kworum.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)
1. Zmiany zapisów w statucie.
2. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.