Stowarzyszenie "Impresja"

Walne zebranie członków stowarzyszenia Impresja

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kulturalny, Artystyczny i Sportowy Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Impresja” w Kłodawie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zebranie odbędzie się dnia 26 września 2022r. (poniedziałek) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie ulica Włocławska 1 o godzinie 17.00.
Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

Podziękowanie

Zbliża się do końca realizacja projektu, który mogliśmy podjąć przy ogromnym wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa.

Dzięki tej współpracy instruktorzy przeprowadzili swoich podopiecznych przez kawał tanecznej drogi. Były treningi, podróże, turnieje, mistrzostwa. Były medale, dyplomy i nagrody.

Ciężka praca instruktorów i dzieci, wsparcie rodziców i Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa dało wspaniałe efekty. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy brać w tym wszystkim udział.

Dziękujemy. Stowarzyszenie „Impresja”

Uchwała 2/2021 (dotycząca opłat na działalność statutową)

Dnia 19 października 2021 roku w Kłodawie, Zarząd Stowarzyszenia "Impresja", działając na podstawie zapisu w Statucie Stowarzyszenie (paragraf 24 punkt d), postanawia uściślić reguły dokonywania opłat na dziłalność statutową:
W przypadku braku opłat za udział w zajęciach oraz treningach za okres 2 miesięcy, zawiesza się tancerza w czynnym udziale we wszystich celach statutowych Stowarzyszenia (tj. treningi. występy, turnieje, obozy, wycieczki).
W zebraniu uczestniczyły 5 osoby. 5 głosami "za" przyjęto uchałę, która wchodzi w życie z dniem podpisania.