Stowarzyszenie "Impresja"

Walne zebranie członków stowarzyszenia Impresja

ZAWIADOMIENIE O WALNYM SPRAWOZDAWCZYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Wszechstronny Rozwój Kulturalny, Artystyczny i Sportowy Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Impresja” w Kłodawie zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia 7 maja 2024r. (wtorek) w Kłodawie w Studio Szkoły Tańca i Fitnessu Gama Dance Studio o godzinie 19.00.

Podziękowanie

W 2022 roku Stowarzyszenie „Impresja” otrzymało dwie darowizny.

Jedna z nich w wysokości 1000 złotych, od firmy Wood Mizer została przeznaczona na zakup dwóch głośników i toreb prezentowych.

Druga w wysokości 800 złotych od Pani Donaty Klonowicz, Pizzerni Impresso oraz osób fizycznych sprawiła radość dzieciom na pikniku z okazji zakończenia sezonu artystycznego. Zarząd przeznaczył te pieniądze na plac zabaw dla dzieci złożony z dmuchanych zamków i zjeżdżalni.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce darczyńców.

Uchwała 2/2021 (dotycząca opłat na działalność statutową)

Dnia 19 października 2021 roku w Kłodawie, Zarząd Stowarzyszenia "Impresja", działając na podstawie zapisu w Statucie Stowarzyszenie (paragraf 24 punkt d), postanawia uściślić reguły dokonywania opłat na dziłalność statutową:
W przypadku braku opłat za udział w zajęciach oraz treningach za okres 2 miesięcy, zawiesza się tancerza w czynnym udziale we wszystich celach statutowych Stowarzyszenia (tj. treningi. występy, turnieje, obozy, wycieczki).
W zebraniu uczestniczyły 5 osoby. 5 głosami "za" przyjęto uchałę, która wchodzi w życie z dniem podpisania.