Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób fizycznych będących beneficjentami Stowarzyszenia wspierającego wszechstronny rozwój kulturalny, artystyczny i sportowy dzieci, młodzieży i dorosłych „Impresja”.
 
Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowy jest Stowarzyszenia wspierającego wszechstronny rozwój kulturalny, artystyczny i sportowy dzieci, młodzieży i dorosłych „Impresja” z siedzibą w Pomarzanach Fabrycznych 116, 62-650 Kłodawa.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się z Zarządem Stowarzyszenia.
 
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją postanowień zawartych w statucie Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 
W tym celu przetwarzamy następujące dane: imiona, nazwiska, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu wynikające z dokumentów, do których niniejsza klauzula informacyjna stanowi załącznik.
 
Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.
 
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 
Dane będą przetwarzane do końca uczestnictwa w projektach Stowarzyszenia „Impresja”.
 
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych.
 
Dane będą przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia.
 
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.