Stowarzyszenie "Impresja"

Walne zebranie członków Stowarzyszenia "Impresja".

Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kulturalny, Artystyczny i Sportowy Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Impresja” w Kłodawie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia 31 maja 2019r. (piątek) w GOK-u o godzinie 15.30.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31.05.2019r.