Stowarzyszenie "Impresja"

Walne zebranie członków Stowarzyszenia "Impresja".

Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kulturalny, Artystyczny i Sportowy Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Impresja” w Kłodawie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia 14 października 2019r. (poniedziałek) w GOK-u o godzinie 17.00.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14.10.2019r.